ebook Ustawa o grach hazardowych. Komentarz - Stefan Babiarz,Konrad Aromiński

Ustawa o grach hazardowych. Komentarz

"Przepisy o grach hazardowych zawierają jednocześnie instytucje prawne właściwe prawu administracyjnemu, prawu finansowemu, publicznemu prawu gospodarczemu czy prawu karnemu. W wielu przypadkach ustawa o grach hazardowych z 2009 r. (wielokrotnie nowelizowana) zawiera postanowienia o charakterze blankietowym, które są wypełniane licznymi przepisami podustawowymi (...). Ze względu na istotne luki w piśmiennictwie polskim dotyczącym gier hazardowych, uwagi i rozważania Autorów są podparte bogatym orzecznictwem sądowym, przede wszystkim Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych". Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Małeckiego Publikacja uwzględnia zmiany dokonane ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące m.in.: warunków, jakie muszą spełniać spółki prowadzące działalność w zakresie organizowania poszczególnych gier; reglamentacji działalności w zakresie prowadzenia poszczególnych rodzajów gier, w tym ograniczenia możliwości urządzania gier na automatach wyłącznie do kasyn gry; kontroli zmian w kapitale zakładowym spółek prowadzących działalność hazardową; zabezpieczenia finansowego składanego przez podmioty prowadzące działalność hazardową; podatku od gier. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, doradców podatkowych oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj