ebook Uprawnienia rodziców w pracy - urlopy, zasiłki, świadczenia - praca zbiorowa

Uprawnienia rodziców w pracy - urlopy, zasiłki, świadczenia

Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto z książki możemy się dowiedzieć kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, a także w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj