ebook Upadłość konsumencka - Aleksandra Machowska

Upadłość konsumencka

Publikacja prezentuje całościowo upadłość konsumencką w ujęciu praktycznym po obszernej nowelizacji dokonanej ustawą z 30.08.2019 r. Opracowanie przedstawia zagadnienie z punktu widzenia postępowania przed sądem, co ułatwi orientację w dokonanych zmianach oraz wypracowanie właściwych technik postępowania. W opracowaniu szczegółowo omówiono dwa tryby postępowań wprowadzonych nowelizacją: uproszczony, bez konieczności wyznaczania sędziego-komisarza oraz zwykły, według przepisów dotyczących przedsiębiorców. Autorka szczegółowo analizuje szereg instytucji dotychczas nieznanych prawu upadłościowemu takich jak np.: projekt planu spłaty sporządzany przez syndyka; warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty, możliwość odmowy ustalenia planu spłaty. Opracowanie będzie przydatne w codziennej pracy związanej z obsługą prawną zarówno dłużników i upadłych, jak i wierzycieli, a także w praktyce orzeczniczej, zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów proceduralnych powstających przy zbiegu prowadzonych procesów z postępowaniami upadłościowymi. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla doradców restrukturyzacyjnych, sędziów i asesorów oraz pełnomocników procesowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj