ebook UoR i MSR/MSSF 2015. 40 różnic w polskich i międzynarodowych przepisach - Katarzyna Trzpioła

UoR i MSR/MSSF 2015. 40 różnic w polskich i międzynarodowych przepisach

Mimo że ustawa o rachunkowości jest stopniowo harmonizowana z MSR, można doszukać się wielu rozbieżności między tymi regulacjami. Dotyczy to w szczególności wyceny aktywów i zobowiązań oraz ujmowania przychodów i kosztów. Sprawdź, jakie są różnice między MSR a polskimi zasadami rachunkowości.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj