ebook Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie - Zygmunt Bauman,Dominika Walczak,Renata Siemieńska,Łukasz Dąbrowski,Anna Domaradzka,Emilia Gawińska,Marta Łazarowicz-Kowalik,Ewa Nasalska,Krzysztof Podwójcic,Filip Raciborski,Bolesław Samoliński,Łukasz Widła-Domaradzki

Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie

Wybrane zagadnienia

W prezentowanej książce ukazano przemiany zachodzące w szkolnictwie wyższym w Polsce oraz w innych krajach na tle porównawczym, traktując je jako część szerszych zmian społecznych ostatniego ćwierćwiecza. Pracę otwiera niepublikowany dotychczas w języku polskim znakomity tekst prof. Zygmunta Baumana, poddający twórczej refleksji miejsce i rodzaj edukacji w ponowoczesnym świecie. W kolejnych artykułach Autorzy w ciekawy sposób omawiają zaś m.in. takie zagadnienia, jak: skutki umasowienia edukacji wyższej, sposoby finansowania szkolnictwa wyższego w różnych krajach, interdyscyplinarność kształcenia, mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także funkcjonowanie nowych kierunków i studiów doktoranckich jako studiów trzeciego stopnia. Wskazują też na wiele mniej znanych zjawisk, które łącznie doprowadziły do obecnej kondycji polskiej nauki – wciąż prowokującej dyskusje nad możliwościami jej polepszenia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj