ebook Umowy gospodarcze (handlowe). Wzory umów z objaśnieniami - Piotr Bielski

Umowy gospodarcze (handlowe). Wzory umów z objaśnieniami

e-book z suplementem elektronicznym

Publikacja to praktyczny komentarz do najczęściej zawieranych w praktyce obrotu gospodarczego umów. Za podstawę klasyfikacji tych umów w niniejszym opracowaniu przyjęto kryterium opierające się na ustaleniu przedmiotu zobowiązania strony spełniającej charakterystyczne dla danej umowy świadczenie. Publikacja obejmuje zatem: - umowy o przeniesienie własności rzeczy i praw, - umowy o używanie lub korzystanie z rzeczy i praw, - umowy o pośrednictwo handlowe, - umowy o usługi przewozowe i inne usługi z nimi związane, - umowy o świadczenie usług, - umowy w zakresie czynności bankowych, - inne umowy gospodarcze (handlowe). W ramach każdej z grup umów przedstawiono ich charakterystykę ogólną i wzory. Wzory opatrzono stosownymi przypisami zawierającymi objaśnienia odnoszące się przede wszystkim do statusu prawnego stron zawierających te umowy, przedmiotu umowy oraz przedmiotu zobowiązania strony spełniającej charakterystyczne dla danej umowy świadczenie, a także sposobu ujęcia najważniejszych albo typowych dla danej umowy praw i obowiązków stron, dodatkowych zabezpieczeń umownych, zasad wykazywania lub potwierdzania należytego wykonania umowy, rozliczeń finansowych stron oraz warunków zmiany lub rozwiązania umowy i obowiązków będących konsekwencją wygaśnięcia tych umów. Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny zawierający wszystkie wzory umów w wersji edytowalnej (format MS Word). Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w e-booku.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj