ebook Ubezpieczenia społeczne w praktyce - Piotr Kostrzewa

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem interpretacji przepisów prawa prezentowanej przez ZUS i sądy. Poszczególne zagadnienia zostały zilustrowane wieloma przykładami i wzorami wypełnionych formularzy ubezpieczeniowych. Autor uwzględnił najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczące takich kwestii jak: "ulga na start", "mały ZUS" dla przedsiębiorców, nowe raporty ZUS RIA i ZUS RPA w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawców, ubezpieczenia społeczne doktorantów. Adresaci: Publikacja będzie cennym źródłem wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym zarówno dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników działów kadr i zasobów ludzkich.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj