ebook Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym - Marzena Magda-Adamowicz

Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym

Źródła, koncepcja i identyfikacje

[...] Monografii tej przyświeca przede wszystkim cel teoretyczny, gdyż studiując wiedzę z obranych dziedzin, tworzę autorską koncepcję twórczości pedagogicznej nauczycieli. Dzięki temu racjonalnie i skutecznie rozwijam teorię naukową, stanowiącą podstawę praktycznego działania. Cel społeczny monografii wypływa z wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych współczesności, które domagają się osób refleksyjnych, krytycznych, a nawet twórczych. Niniejsza rozprawa zawiera pięć rozdziałów, poprzedzonych wstępem i zakończonych podsumowaniem oraz literaturą cytowaną. [...] fragment Wprowadzenia

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj