ebook Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016 - Bogusław Śliwerski

Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016

Na podstawie analizy dokumentów. aktów prawnych. dostępnych w przestrzeni publicznej danych. a także przeglądu stron internetowych i doniesień prasowych autor przedstawił naukowe studium zjawiska uzyskiwania przez polskich pracowników naukowych habilitacji na Słowacji. Zaprezentował dylematy prawne i moralne związane z tą praktyką. a także jej skutki wpływające na funkcjonowanie wydziałów, uczelni i naukę w Polsce. Istniejące luki prawne oraz krąg znajomości w odpowiednich gremiach, zdaniem autora, sprzyjały temu, że liczne grupy pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich w Polsce świadomie i na masową skalę uprawiały „turystykę habilitacyjną”. „Studiując poszczególne rozdziały książki,. zadawałam sobie pytania: Czy monografia ta, obrazująca przecież „upadek” moralny naszego środowiska naukowego, powinna się ukazać? Czy jest w stanie wywołać jakieś zmiany, a przynajmniej pobudzić do szerszej refleksji ludzi nauki? Czy może mieć znaczenie w formowaniu nowego pokolenia uczonych? Wreszcie, jakie konsekwencje może ponieść Autor tego opracowania? Czy spotka się z podziwem za odwagę szczerego, otwartego mówienia o rzeczach niewygodnych, niepopularnych, które większość woli przykryć zasłoną milczenia bądź, co najwyżej, jedynie nieśmiało o nich dyskutować w kuluarach podczas konferencji i seminariów naukowych? Odpowiedzi nie są proste ani oczywiste. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zmieniające się otoczenie nauki oraz istotne przemiany sposobu jej uprawiania coraz częściej wystawiają na próbę zarówno uczciwość, jak i honor pracowników nauki.” Z recenzji prof. Barbary KromolickiejWykaz skrótów 11 Wstęp 15 1. Podejście badawcze do turystyki habilitacyjnej 25 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki habilitacyjnej Polaków na Słowację w latach 2005–2016 31 Nieskuteczna akredytacja 41 Skutki akademickiej patologii 48 3. Geneza i ewolucja turystyki habilitacyjnej Polaków na Słowacji 59 Procedura habilitacyjna na Słowacji 65 Kryteria oceny parametrycznej osiągnięć habilitanta 68 Słowackie uczelnie habilitujące Polaków 80 Miejsce promocji doktorskiej i zatrudnienia habilitujących się na Słowacji 84 Temporalny wymiar postępowań habilitacyjnych Polaków na Słowacji 88 Walory habilitacji na Słowacji 93 Zasady uznawania wykształcenia na Słowacji od 1 czerwca 2016 r. 95 4. Maskowanie aktywności i danych 97 Skrywanie słowackich habilitacji oraz krajowych doktoratów 99 Kazusy 105 Jak być uczonym różnych dyscyplin po pracy socjalnej 105 Fałszowanie dokumentów mistrzów błyskawicznej habilitacji 113 Plagiaryzm 115 Habilitacja na podstawie obronionej w Polsce pracy doktorskiej? 118 Akademickie sieci recenzenckie 120 5. Medialna i akademicka krytyka turystyki habilitacyjnej 125 Krytycy ujawniania patologii w ramach turystyki habilitacyjnej 152 Reakcje na zamknięcie ścieżki habilitacyjnej na Słowację 156 Zakończenie 159

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj