ebook Towards integrating language and content in EFL contexts: Teachers’ perspectives -

Towards integrating language and content in EFL contexts: Teachers’ perspectives

Tematyka poszczególnych rozdziałów niniejszego tomu wyraźnie wskazuje, jak ważne jest zintegrowanie języka i treści w nauczaniu takich przedmiotów jak historia, geografia, nauki społeczne oraz rozwój kompetencji interkulturowej poprzez język angielski w szkole średniej, a także jak istotnym elementem studiów neofilologicznych są kursy poświęcone historii i kulturze krajów anglojęzycznych i jak wiele zmian można wprowadzić w ich realizacji. Jednym z celów przeprowadzonych badań jest, według Autorów, próba zmian dotychczasowych form nauczania i uczenia się na takie, które bardziej angażują studentów, ćwiczą myślenie krytyczne, a także rozwijają sprawności językowe, wiedzę i słownictwo tematyczne. Taka struktura pracy wynika z celu, jaki przyjęła Redaktorka, a mianowicie pokazania, jak nauczyciele odpowiedzieli na wyzwanie nauczania języka i treści, jakie przygotowali zajęcia i jaki efekt przyniosły ich działania. Redaktorka pracy szkicuje rozwój zmian w traktowaniu nauczania treści przez język obcy, wskazując na jego zalety i wymogi stawiane nauczycielom. Podkreśla, że jest to koncepcja przyciągająca obecnie uwagę zarówno badaczy jak i praktyków. Taka argumentacja w pełni uzasadnia przygotowanie i opublikowanie recenzowanego tomu. dr hab. Liliana Piasecka, prof. UO

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj