ebook The impact of a national examination in foreign language on teaching, learning and the work of schools - Melanie Ellis

The impact of a national examination in foreign language on teaching, learning and the work of schools

Monografia poświęcona jest niezwykle istotnej tematyce, a mianowicie wpływowi, jaki mają na nauczanie, uczenie się oraz pracę szkół egzaminy państwowe z języka obcego. Należy w tym miejscu podkreślić, iż monografia ta jest m.in. rezultatem wieloletnich wnikliwych obserwacji, głębokich refleksji i przemyśleń nad tym, co się dzieje w polskim kontekście edukacyjnym, a także doświadczeń jej Autorki, zarówno jako dydaktyka, jak i badacza procesu dydaktycznego. Monografia dr Melanie Ellis niewątpliwie zainteresuje wszystkich uczestników procesu kształcenia językowego – nauczycieli języka angielskiego, dyrektorów szkół, lokalne władze oświatowe, uczniów, rodziców, osoby odpowiedzialne za politykę oświatową czy wreszcie studentów wyższych uczelni oraz nauczycieli akademickich kształcących nauczycieli języka angielskiego. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, prof. UAM

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj