ebook Test zdolności szybkościowo-siłowych dla gier zespołowych oraz normy i punktacje dla trenujących dziewcząt i chłopców w wieku 11 - 16 lat - Michał Spieszny

Test zdolności szybkościowo-siłowych dla gier zespołowych oraz normy i punktacje dla trenujących dziewcząt i chłopców w wieku 11 - 16 lat

Planowanie treningu sportowego powinno zawsze uwzględniać kontrolę prowadzonej działalności. Ciągłe obserwacje i ocena zachodzących zmian u sportowców dostarczają wielu informacji, które należy uwzględniać w precyzowaniu i opracowywaniu dalszych planów treningowych dotyczących zespołu, a także poszczególnych zawodników. Należy przy tym pamiętać, by wszelkie sprawdziany prowadzone były w odpowiednim czasie, we właściwym cyklu i etapie treningowym. Pozwala to bowiem na uzyskanie wiarygodnych i precyzyjnych wyników oraz umożliwia porównanie otrzymanych rezultatów z wcześniejszymi pomiarami (Spieszny i Walczyk 2001). Jednym z elementów kontroli efektów szkoleniowych jest ocena stanu funkcjonalnego sportowca. W tym kontekście szczególnie złożone wydają się gry zespołowe, które wymagają od zawodnika kompleksowego zaangażowania wszystkich elementów motorycznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj