ebook Terroryzm antyizraelski na przykładzie linii lotniczych EL AL’ - Łukasz Szymankiewicz

Terroryzm antyizraelski na przykładzie linii lotniczych EL AL’

Terroryzm wymierzony w państwo Izrael, a szerzej także w społeczność żydowską rozsianą na całym świecie to zagadnienie z jednej strony bardzo interesujące poznawczo, a z drugiej niezwykle złożone i wieloaspektowe. W związku z tym powinno być ono analizowane z uwzględnieniem poszczególnych studiów przypadku. Z taką sytuacją mamy do czynienia w recenzowanej książce autorstwa dra Łukasza Szymankiewicza zatytułowanej ,,Terroryzm antyizraelski na przykładzie linii lotniczych EL AL’’. W sposób bardzo znaczący i kompleksowy wypełnia ona lukę występującą w tym zakresie tematycznym w polskiej literaturze przedmiotu. Publikacja w zaprezentowanym kształcie jest adresowana nie tylko do osób zainteresowanych problematyką terroryzmu, Izraela czy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, ale także do tych wszystkich, którzy dostrzegają różnego rodzaju korelacje zachodzące pomiędzy sferą polityki, ideologii oraz bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj