ebook Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach. Najważniejsze pytania i odpowiedzi - Katarzyna Pietruszyńska,Barbara Tomaszewska,Agata Kamińska,Paulina Zawadzka-Filipczyk,Joanna Lesińska,Anna Sokołowska

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

W dniu 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany przepisów kodeksu pracy, które znacząco zmieniły zasady zawierania oraz wypowiadania umów o pracę na czas określony. \n W poradniku w sposób przystępny na konkretnych przykładach wyjaśniono, jakie przepisy należy stosować w stosunku do umów terminowych obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizacji. Omówiono ich status i wskazano, które umowy: ulegną rozwiązaniu na dotychczas obowiązujących warunkach, i w jakim wymiarze zostaną wliczone do nowego limitu umów, zostaną objęte nowym okresem wypowiedzenia, przekształcą się w umowy na czas nieokreślony. Szczegółowo przedstawiono również zasady zawierania umów terminowych zgodnie z nowym obwiązującym stanem prawnym. Wszystkie zagadnienia opracowane zostały w formie pytań i odpowiedzi z podaniem konkretnych stanów faktycznych oraz propozycji rozwiązania kontrowersyjnych i trudnych niekiedy problemów. \n

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj