ebook Terapia zajęciowa. Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata - Ilona Michałowska-Olechnowicz

Terapia zajęciowa. Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

Znana na całym świecie Metoda Snoezelen polega na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Polskim odpowiednikiem nazwy Snoezelen jest Sala Doświadczania Świata. Autorka omawia, w jaki sposób zorganizować Salę Doświadczania Świata w swojej placówce oraz jak przygotować opiekuna-terapeutę, który będzie tę metodę stosować. Dodatkowo przedstawia konkretne założenia projektowe; niezbędne wyposażenie Sali; szczegółowy opis, jak należy prowadzić zajęcia terapeutyczne wraz z przykładowymi scenariuszami. Dzięki tej metodzie można osiągnąć m.in. następujące efekty terapeutyczne: - niwelowanie niepożądanych zachowań - poprawę komunikacji i kontaktów z otoczeniem - pobudzenie kreatywności i motywacji do działania - poprawę koncentracji - otwarcie emocjonalne - redukcję lęku, apatii i stresu - łagodzenie bólu - zmniejszenie zmęczenia - poprawę samopoczucia - wzrost poczucia bezpieczeństwa, decyzyjności - możliwości wyboru

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj