ebook Teoria literatury Stanisława Lema - Andrzej Wasilewski

Teoria literatury Stanisława Lema

Książka Andrzeja Wasilewskiego jest niezmiernie ambitnym i ciekawym przedsięwzięciem naukowym. W sensie historycznoliterackim, wypełnia ważną lukę w naszej wiedzy na temat twórczości Stanisława Lema. Wasilewski za pomocą radykalnego cięcia oddziela Lema artystę i pisarza od Lema filozofa i teoretyka literatury, po czym postanawia zająć się tym drugim. Decyzja ta wynika, jak łatwo się domyślić, z wysokiego mniemania, jakie Wasilewski ma o filozofii Lema. Zwróćmy też uwagę, że Wasilewski wypełnia drugą lukę historyczną, i to o wiele bardziej dojmującą. Lukę w historii polskiej teorii literatury. Trudno bowiem się z nim nie zgodzić, gdy stwierdza, że koncepcje teoretycznoliterackie Lema nie spotkały się dotąd z należytą uwagą ze strony literaturoznawców. Wreszcie kwestie interpretacyjne. Wasilewski okazuje się wytrawnym znawcą Lema, a także badaczem dobrze obeznanym z tym, co na temat Lema napisano. Andrzej SkrendoWprowadzenie CZĘŚĆ PIERWSZA Metodologia Dialogi – wykład metody cybernetycznej Cybernetyka Ogólna teoria systemów Główne pojęcia i prawa badań systemowych Metody badań systemowych Teoria literatury Filozofia przypadku – empiryczne badania nad literaturą Teoria dzieła literackiego Modele dzieła literackiego Biologiczny model dzieła Cybernetyczne modele dzieła Procesy konstytuujące literaturę Prywatne lektury Społeczne lektury Przypadek w literaturoznawstwie Teoria krytyki literackiej. Interpretacja optymalizująca Walory poznawcze literatury Zwrot kulturowy Fantastyka i futurologia – praktyka krytycznoliteracka Teoria kultury Kryzys w kulturze Zwrot kulturowy w lemowskim literaturoznawstwie Projekt empirycznej krytyki zaangażowanej Pola problemowe literatury CZĘŚĆ DRUGA Polemiki Lema Spór o istnienie dzieła literackiego (dysputy z fenomenologią) Spór o wartości (dysputy ze strukturalizmem) „Wczesny” Lem teoretyczny „Naukowy poststrukturalizm” Nauka w literaturoznawstwie (od pozytywizmu do konstruktywizmu) „Późny” Lem krytyczny Zwrot kulturowy a zwrot kulturoznawczy Hermeneutyczne uzupełnienie krytyki zaangażowanej Zakończenie. Lem w trybach historii literaturoznawstwa spis używanych skrótów dzieł Lema bibliografia

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj