ebook Talent sportowy - psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju uzdolnionych zawodników - Małgorzata Siekańska

Talent sportowy - psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju uzdolnionych zawodników

W prezentowanych badaniach skoncentrowano się na poszukiwaniu pewnych ogólnych prawidłowości dotyczących psychologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju uzdolnionych zawodników. Analizowano wybrane czynniki i okoliczności, mające wpływ na przebieg rozwoju oraz poziom kompetencji. Badania mają zatem charakter podstawowy. Dostarczają wiedzy, która pozwala lepiej zrozumieć badane zagadnienia, które nie są nastawione na rozwiązanie problemów o charakterze praktycznym. Jednak prowadzone były z myślą, iż zgromadzona w ich wyniku wiedza będzie mogła stanowić podstawę rozwiązywania aktualnie występujących lub mogący pojawić się w przyszłości problemów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj