ebook Szkolnictwo wojskowe na ziemiach polskich w latach 1795-1832 - Piłatowicz Józef

Szkolnictwo wojskowe na ziemiach polskich w latach 1795-1832

Opracowanie jest kontynuacją publikacji "Szkolnictwo wojskowe na ziemiach polskich do 1795 r." (Siedlce 2018). Celem monografii jest prześledzenie procesu tworzenia, rozwoju i likwidacji szkolnictwa wojskowego w latach 1795-1832, z ekspozycją na kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych. Cezura początkowa jest oczywista i związana z utratą niepodległości, końcową wyznacza upadek powstania listopadowego i w konsekwencji likwidacja szkolnictwa wojskowego w Królestwie Polskim. Jako ostatni w czerwcu 1832 r. został zamknięty Korpus Kadetów w Kaliszu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj