ebook Szkice o antyku. T. 2: Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej -

Szkice o antyku. T. 2: Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej

Drugi tom "Szkiców o antyku", którego tematem jest "Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej" zawiera jedenaście artykułów omawiających z różnych perspektyw fenomen śmierci w antyku. Chociaż w kwestii namysłu nad śmiercią jesteśmy bezradni, bowiem tajemnicę śmierci każdy zabiera ze sobą, celem rozważań jest nie tyle wymknąć się jej czy być poza jej obrębem, a jedynie zobrazować śmierć, która w świecie antyku była źródłem lęku, refleksji i fascynacji. Potwierdzeniem tego są liczne nawiązania Autorów i Autorek, którzy w swych artykułach zaprezentowanych w drugim tomie "Szkiców o antyku" sięgają do mitów, religii, obrzędów, tradycji literackiej i filozoficznej, symboli utrwalonych w kulturze antycznej. Publikacja jest adresowana do filologów klasycznych, literaturoznawców, filozofów, historyków, teologów, mediewistów i religioznawców, a także do wszystkich zainteresowanych antykiem i zagadnieniem śmierci w antycznej kulturze śródziemnomorskiej.Spis treści Dzika czy oswojona? (Anna Kucz) / 7 Paweł Skowroński Samobójstwo jako problem etyczny w filozofii starożytnej / 11 Stanisław Ciupka Losy ludzi sprawiedliwych Starego Testamentu według myślicieli chrześcijańskich I–II wieku / 19 Marcin Majewski Nieczystość śmierci w Torze. Śmierć jako arcytabu / 31 Magdalena Jagielska „Od położnicy do gladiatora” – śmierć pierwszych męczenników chrześcijańskich na przykładzie Męczeństwa św. Perpetuy i Felicyty / 63 Piotr Makowski Przedstawienia fundatorów w kościołach bizantyjskiej i umajjadzkiej Transjordanii – chęć upamiętnienia czy element zindywidualizowanego kultu zmarłych? / 73 Tomasz Smalcerz Bios – thanatos – bios. Orficka wizja życia i śmierci / 91 Łukasz Tomanek Polityka w cieniu śmierci. Mity eschatologiczne w Gorgiaszu i Państwie Platona / 105 Julia Krauze Metus mortis w De rerum natura Lukrecjusza / 117 Barbara Bibik Śmierć w poezji elegijnej Propercjusza oraz Corpus Tibullianum / 125 Aleksandra Golik-Prus Motyw śmierci Laokoona w Eneidzie i jego rzeźbiarskie odniesienie w Grupie Laokoona / 143 Claudio Salmeri Alcune riflessioni sulle ispirazioni classiche negli encomi funebri di Jan Kochanowski / 153

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj