ebook Systemy zarządzania przedsiębiorstwem - techniki Lean Management i Kaizen - Marzena Leszczyk-Kabacińska,Dominika Babalska,Dariusz Samsel,Artur Łazicki,Lidia Krużycka,Andrzej Brzeziński,Michał Matejczyk,Michał Nowacki,Monika Czołba

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem - techniki Lean Management i Kaizen

Żyjemy w czasach, w których wprowadzanie zmian to już właściwie codzienność. Ale jak te modyfikacje są wprowadzane? Czy powodują obawę lub niechęć załogi? Czy przynoszą oczekiwane efekty? Twoim celem przy wdrażaniu zmian ma być potrzeba poprawy sprawności organizacyjnej firmy – mająca na celu zmianę kultury organizacyjnej, a w konsekwencji poprzez zmianę mentalności i zaangażowanie załogi oraz wykorzystanie potencjału ludzkiego organizacji – maksymalizację zysków. Jestem przekonany, że treść podręcznika pomoże podjąć właściwą decyzję o czasie i trybie wdrożenia Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem (SZP). Gdy zanalizujesz przedstawione przykłady, jak robią to inni, Twoja wiedza pogłębi się i będziesz jeszcze bardziej zdeterminowany do optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj