ebook Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych. Metodyka, przykłady -

Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych. Metodyka, przykłady

W polskim piśmiennictwie naukowym systematyczne przeglądy literatury są wciąż nową, nieznaną formą eksploracji wątków tematycznych. W światowej nauce odchodzi się od narracyjnych przeglądów literatury na rzecz analiz usystematyzowanych, replikowalnych i w rezultacie jasno ukazujących to, co warto badać, gdyż zawiera potencjalnie dużą wartość naukową. Książka jest jedną z nielicznych (a pierwszą, która przedstawia liczne przykłady zastosowania omawianej tematyki w naukach ekonomicznych, i to w tak szerokim ujęciu) na polskim rynku pracą obrazującą, na czym polega systematyczny przegląd literatury, w tym analiza bibliometryczna. Pokazuje, do czego takie przeglądy prowadzą: jak przekonująco (bo transparentnie, przy podaniu powtarzalnej metody) pozwalają wyłonić z naukowego gąszczu piśmienniczego te wątki, które warto badać przy wykorzystaniu określonych teorii i metod oraz jakie pytania lub hipotezy badawcze są warte dalszego dociekania. Książka jest adresowana do młodszych naukowców (doktorantów, doktorów) i osób aspirujących do zostania akademikami. Może być też pomocna w pisaniu prac magisterskich w częściach poświęconych przeglądowi literatury naukowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj