ebook System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec - Monika Trojanowska-Strzęboszewska

System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec

Książka dotyczy funkcjonowania strefy Schengen z perspektywy zmieniającego się w ostatnich latach podejścia Unii Europejskiej oraz państw tworzących ten system, do napływu imigrantów z krajów trzecich oraz rekonstrukcji modeli polityk imigracyjnych. Publikację tę uważam za przedsięwzięcie bardzo trafne oraz pożyteczne poznawczo i aplikacyjnie. Przedstawione w publikacji kontrowersje i spory wokół funkcjonowania systemu Schengen umożliwiają racjonalne spojrzenie na funkcjonalność symbolicznego paradygmatu Europy bez granic. prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Politologii UKSW oraz Fundacją Konrada Adenauera.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj