ebook Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym.Ocena potencjału i wykorzystania - praca zbiorowa

Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym.Ocena potencjału i wykorzystania

Monografia jest dziełem wybitnym, nie tylko w skali polskich badań nad świadczeniami ekosystemowymi i krajobrazowymi.Jest to pierwsze opracowania, w którym przeprowadzono wieloaspektową ocenę i mapowanie potencjału świadczeń ekosystemowych.Rozwiązania metodyczne powinny stać się wzorową ścieżką postępowania badawczego związanego z racjonalnym zarządzaniem potencjałami krajobrazu.Analiza powiązań między wskaźnikami potencjałów ekosystemów uwidoczniła interesujące- z naukowego i aplikacyjnego punktu widzenia - zależności między świadczeniami, związane m.in. z formą pokrycia terenu, typem i dojrzałością ekosystemu, warunkami siedliskowymi oraz sposobem użytkowania i poziomem presji antropogenicznej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj