ebook Sukcesy i niepowodzenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Aspekt pedagogiczny i neurobiologiczny - Katarzyna Wójcik

Sukcesy i niepowodzenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Aspekt pedagogiczny i neurobiologiczny

Sukcesy i niepowodzenia to nieodłączny element funkcjonowania człowieka w każdej sferze jego aktywności i każdej dziedzinie jego życia. Towarzysząc mu, są nie tylko efektem podejmowanych działań, lecz także kształtują jego postawy, oczekiwania i kolejne działania w otaczającej rzeczywistości. Ich niebagatelny wpływ na losy człowieka sprawia, iż stanowią one przedmiot wielu badań związanych z procesami nauczania, uczenia się i wychowania, a mimo to są problemem nie w pełni wyjaśnionym, wieloaspektowym oraz podlegającym nieustannym przemianom, co czyni je zawsze aktualnym tematem. Przedmiotem przedstawianej czytelnikowi publikacji uczyniono sukcesy i niepowodzenia szkolne uczniów klas młodszych, rozpatrując je przede wszystkim w kontekście szans edukacyjnych kreowanych przez najbliższe otoczenie, w aspekcie pedagogicznym i neurobiologicznym. Książka ta skierowana jest do wszystkich osób, którym na sercu leży dobro uczniów edukacji wczesnoszkolnej – nauczycieli, pedagogów i rodziców, którzy na co dzień muszą się mierzyć z wyzwaniami edukacyjnymi, napotykanymi przez dzieci. To właśnie pierwszy etap edukacji szkolnej stał się obszarem eksploracji, ponieważ stanowi on podwalinę dalszych sukcesów człowieka.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj