ebook Struktura organizacyjna i działalność Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1950-1975 - wybór archiwaliów z wprowadzeniem - Michał Krawczyk

Struktura organizacyjna i działalność Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1950-1975 - wybór archiwaliów z wprowadzeniem

Na polskim rynku wydawniczym w zakresie naukowych opracowań nie znalazła się do tej pory tak kompletna i szczegółowa monografia, ukazująca strukturę organizacyjną i działalność Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1950-1975. (...) Nie ulega wątpliwości, że w swej warstwie merytorycznej i źródłowej przedmiotowa monografia jest wartościową i poważną pozycją dla środowiska prawników (zarówno państwowych, jak i kościelnych), administratywistów i politologów odpowiedzialnie podchodzących do badań naukowych w tym przedmiocie. [Z recenzji]

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj