ebook Struktura a kultura - Piotr Żuk

Struktura a kultura

O uwarunkowaniach orientacji emancypacyjnych w społeczeństwie polskim

Autor książki stara się znaleźć odpowiedzi na pytania:

– w jakim stopniu kultura, a w jakim pozycja jednostki w strukturze decyduje o wolnościowej lub konserwatywnej orientacji różnych środowisk;

– czy klasyczne kategorie struktury i kultury są dzisiaj pomocne w wyjaśnianiu ludzkich zachowań i wyborów;

? jakie jest zaplecze społeczne dla postulatów i projektów wolnościowych;

? kto dziś w Polsce może odgrywać rolę podmiotu emancypacyjnego;

? jacy aktorzy społeczni mogą być filarami modernizacji w polskich warunkach;

? gdzie szukać ludzi skłonnych odrzucić dominujące trendy, kreować nowe idee, krytykować skostniałe schematy?

Książka polecana nie tylko socjologom i politologom, lecz także wszystkim zainteresowanym mechanizmami życia publicznego, czynnikami wpływającymi na ludzkie wybory i funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj