ebook Strategie podatkowe przedsiębiorstw - Bożena Ciupek,Teresa Famulska

Strategie podatkowe przedsiębiorstw

Niniejsza praca dotyczy zidentyfikowania potencjalnych możliwości konstruowania strategii podatkowej w ramach poszczególnych danin publicznych obciążających przedsiębiorstwo oraz oceny zakresu jej stosowania przez polskie przedsiębiorstwa. W pracy uwzględniono szanse i zagrożenia, jakie wiążą się ze stosowaniem strategii podatkowej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym (ze Wstępu).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj