ebook Statystyka matematyczna : skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych - Ewelina Ewa Rutkowska

Statystyka matematyczna : skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych

Skrypt przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych. Celem niniejszego skryptu jest upowszechnienie metod statystyki matematycznej, szczególnie w wykrywaniu prawidłowości w zjawiskach ekonomicznych. Skrypt zawiera kompleksowy materiał realizowany na wykładach i ćwiczeniach z przedmiotu statystyka matematyczna. Zgodnie z sylabusem wspomnianego przedmiotu, w poszczególnych rozdziałach skryptu omówione zostały zagadnienia dotyczące zmiennych losowych i rozkładu normalnego, estymacji przedziałowej oraz weryfikacji hipotez statystycznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj