ebook Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny -

Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny

Przygotowując niniejszą publikację autorzy przyjęli założenie, że w związku z rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniami biznesowymi typu start-up i ich ostatnią popularnością w naszym kraju, w tym na szczeblu instytucjonalnym, ważnym krokiem w ramach całościowej próby systematyzacji tego zjawiska będzie rozstrzygnięcie, m.in. za sugestią językoznawcy i leksykografa M. T. Bańko, będącego profesorem nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, kwestii nazewnictwa i sposobu pisania nazwy ""start-up"". Równocześnie publikacja swoim zakresem tematycznym obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: identyfikacja kluczowych pojęć odnoszących się do start-upów, innowacyjność technologiczna, przedsiębiorczość akademicka, aspekty prawne, otoczenie wspierające, metody oceny finansowej i metody pomiaru ryzyka, źródła finansowania, aspekty psychologiczne oraz tendencje rozwojowe. Prezentowana publikacja składa się z jedenastu rozdziałów, które opisują wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne związane z przedsięwzięciami typu start-up, a w szczególności z ich istotą, inicjowaniem i realizacją. Tym samym stanowi ona przykład kompleksowego i wyczerpującego ujęcia zagadnienia, co znajduje wyraz w postaci rozbudowanego zbioru rozdziałów, w których autorzy koncentrują się na wnikliwym omówieniu najważniejszych kwestii z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron, począwszy od studentów, poprzez osoby rozpoczynające własny biznes, przedsiębiorców i instytucje finansujące, a kończąc na nauczycielach akademickich.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj