ebook Stanowiska, funkcje i obowiązki pracowników w szkole - Małgorzata Celuch,Joanna Swadźba

Stanowiska, funkcje i obowiązki pracowników w szkole

E-book zawiera opisy, charakterystykę i zakres obowiązków dotyczących stanowisk w szkole takich, jak: nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel etyki, asystent nauczyciela, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog. W ramach każdego działu czytelnik znajdzie: - podstawę prawną - cel istnienia stanowiska - kawilifikacje - czas pracy - liczbę etatów w szkole - najczęstsze błędy popełniane przez dyrektorów - wzór charakterystyki stanowiska - przykładowe uzupełnienie opisu stanowiska - wzór opisu stanowiska - zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności - ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj