ebook Środki ochrony zamawiającego program komputerowy. Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu - Krzysztof Żok

Środki ochrony zamawiającego program komputerowy. Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu

Opracowanie jest pierwszym kompleksowym omówieniem zagadnień dotyczących środków ochrony przysługujących podmiotowi zamawiającemu program komputerowy. Dotychczasowe kluczowe w tej mierze wypowiedzi były sformułowane jeszcze pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o prawie autorskim, która nie zawierała żadnej szczególnej regulacji w zakresie odpowiedzialności twórcy za wady przedmiotu świadczenia. W monografii szczegółowo przedstawiono m.in.: środki ochrony, którymi dysponuje zamawiający program komputerowy w świetle prawnoautorskiego uregulowania odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu, pojęcie usterki zamówionego programu komputerowego, przykłady wadliwości oprogramowania omówione dotychczas w orzecznictwie. W pracy poddano również analizie rozwiązania przyjęte w sześciu zagranicznych systemach prawnych, w projektach harmonizacji tzw. europejskiego prawa prywatnego, a ponadto uwzględniono dorobek inżynierii oprogramowania. Adresaci: Książka jest skierowana do adwokatów, radców prawnych, menedżerow pozyskujacych programy komputerowe, pracowników przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem programów komputerowych na zamówienie i odbiorców takich programów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj