ebook Środki ochrony indywidualnej – instrukcja stosowania, kontroli i konserwacji - Halina Wojciechowska-Piskorska

Środki ochrony indywidualnej – instrukcja stosowania, kontroli i konserwacji

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. mz.) nakazuje pracodawcy ustalenie warunków stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czasu i przypadków, w których powinny być one używane. Wymaga to uwzględnienia stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika oraz skuteczności działania środków ochrony indywidualnej, a także sposobów używania ochron osobistych, ich kontroli i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta. W niniejszym opracowaniu omówiono następujące zagadnienia: obowiązki pracodawcy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej, podstawowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, szczegółowe wymagania dla środków ochrony indywidualnej, dobór środków ochrony indywidualnej, ich kontroli, konserwacji, napraw i przechowywania, przykłady zastosowań.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj