ebook Sprawy Międzynarodowe 3/2017 -

Sprawy Międzynarodowe 3/2017

"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku, stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej.Stanisław Parzymies Wizja polityki zagranicznej Francji prezydenta Macrona (s. 7) Agata Włodkowska-Bagan Kultura strategiczna Rosji (s. 33) Anna Kucharska Efektywność energetyczna Austrii w kontekście zmiany struktury produkcji energii (s. 55) Beata Słomińska Kierunki polityki energetyczno-klimatycznej USA w pierwszym półroczu prezydentury Donalda Trumpa (s. 68) Paweł Soja Integracja państw CLMV w ramach struktur Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (s. 89) Agnieszka Szpak Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludów tubylczych w Azji w świetle standardów prawnych ONZ (s. 115) RECENZJE Paweł Malendowicz: W drodze do władzy… Nacjonalistyczne projekty państw Europy XXI wieku (Tomasz Sikorski) (s. 133) Marcin Soboń: Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną (Adrian Szumski) (s. 138) Omówienia (s. 141)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj