ebook Sprawy Międzynarodowe 2/2017 - Jacek Reginia-Zacharski,Roman Kuźniar,Sebastian Płóciennik,Marek Wasiński,Justyna Maliszewska-Nienartowicz,Marcin Terlikowski,Wojciech Lorenz,Tomasz Zubko,Adriana Skorupska,Mariusz Ruszel,Wojciech Biliński

Sprawy Międzynarodowe 2/2017

"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku, stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej.Spis treści Roman Kuźniar Porządek międzynarodowy – rewizja koncepcji Jacek Reginia-Zacharski Strategie (nie)bezpieczeństwa we współczesnych „społeczeństwach ryzyka” Justyna Maliszewska-Nienartowicz Założenia Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE – przełom czy stagnacja? Wojciech Lorenz Powrót odstraszania w Europie. Od teorii do praktyki Mariusz Ruszel Strategia polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec Sebastian Płóciennik Nowa dynamika w integracji europejskiej: konsekwencje dla relacji między strefą euro a państwami UE bez euro Wojciech Biliński Ustanowienie stosunków dyplomatycznych przez Polskę w latach 1918–1939 Adriana Skorupska Paradyplomacja Polska–Chiny. Współpraca polskich województw z chińskimi prowincjami Tomasz Zubko Common law na piaskach pustyni – czyli o recepcji prawa precedensowego na przykładzie wolnych stref w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Recenzje Richard Haass: A World in Disarray. American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order (Marek Wąsiński) Marek Madej (red.): Wojny Zachodu (Marcin Terlikowski) Omówienia

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj