ebook Sprawdzanie instalacji odgromowej - praca zbiorowa

Sprawdzanie instalacji odgromowej

W ebooku przedstawiono wskazówki, jak prawidłowo sprawdzać instalację uziemiającą. Opisano metody  kontroli instalacji odgromowej, sposoby dokumentowania pomiarów, metrykę urządzenia piorunochronnego. Zaprezentowano zmiany w normach dotyczących ochrony odgromowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj