ebook Sportowiec w sytuacji urazu fizycznego - Jan Blecharz

Sportowiec w sytuacji urazu fizycznego

W swojej pracy chcę pokazać, że przy leczeniu urazu fi zycznego, któremu najczęściej towarzyszy trauma psychologiczna, i powrocie do pełnej aktywności sportowiec potrzebuje nie tylko wsparcia personelu medycznego, ale również pomocy ze strony trenera, rodziny, kolegów z drużyny. Sytuacja sportowca po doznaniu kontuzji jest na tyle specyfi czna, że wymaga specjalnego przygotowania ze strony fi zjoterapeuty, psychologa czy lekarza, którzy z nim współpracują. Jest to sytuacja zmagania się. W tej trudnej próbie zawodnik nie może być pozostawiony samemu sobie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj