ebook Spółka cywilna – instrukcja obsługi - Adam Marek Malinowski

Spółka cywilna – instrukcja obsługi

Publikacja stanowi wyjątkową na rynku praktyczną instrukcję obsługi spółki cywilnej, która w unikatowy sposób łączy teorię z praktyką. Oprócz wyczerpującego omówienia funkcjonowania spółki w ramach uregulowań kodeksowych publikacja zawiera bowiem rozdziały poświęcone działaniu spółki w realiach rynkowych. Traktuje o obrocie wekslowym, prawie pracy, postępowaniach sądowych, praktyce kontraktowej, sprawach wewnętrznych i zewnętrznych spółki, doradzając i wskazując możliwe drogi postępowania w rozmaitych, nie tylko prawnych, sytuacjach. Książkę uzupełniają odpowiednio dobrane wzory formularzy i praktyczne przykłady. Warto ją kupić, ponieważ: - jest to bardzo precyzyjny komentarz tej formy prawnej, od powstania spółki do jej rozwiązania lub likwidacji bądź też transformacji, - zawiera liczne praktyczne przykłady z dokładną analizą skutków prawnych i podatkowych określonych działań, - to swoisty instruktaż jak spółkę zarejestrować i jak nią zarządzać, - zawiera bogate orzecznictwo oraz interpretacje MF oraz wzory.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj