ebook Split payment - rozliczenie podatkowe i rachunkowe - ANETA SZWĘCH

Split payment - rozliczenie podatkowe i rachunkowe

1 lipca 2018 r. wejdzie w życie mechanizm tzw. podzielonej płatności. Nabywcy towarów i usług będą mogli wybrać, czy skorzystają z tego mechanizmu, dokonując zapłaty. W publikacji przedstawiamy skutki zastosowania mechanizmu split payment dla sprzedawcy i nabywcy w ich rozliczeniach podatkowych i rachunkowych. W publikacji odpowiadamy na pytania: • Na czym polega stosowanie mechanizmu split payment; • Co to jest rachunek VAT i jakie transakcje są nim objęte; • W jaki sposób podatnik może dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT; • Jakie plusy i minusy wiążą się ze stosowaniem przez podatnika mechanizmu podzielonej; • Co się zmieni w deklaracjach VAT od 1 lipca 2018 r.; • Jak należy ujmować split payment w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj