ebook Specyfika, pomiar oraz znaczenie własności intelektualnej i jej ochrony - Dominika Bochańczyk-Kupka

Specyfika, pomiar oraz znaczenie własności intelektualnej i jej ochrony

Perspektywa ekonomiczna

Głównym celem teoretycznym niniejszej pracy jest usystematyzowanie, przedstawienie, a także krytyczna analiza istniejących w literaturze ekonomicznej poglądów oraz badań dotyczących własności intelektualnej i jej ochrony. Cel empiryczny stanowi opisanie i ocena specyfiki oraz znaczenia własności intelektualnej we współczesnej gospodarce. Celem utylitarnym jest natomiast włączenie się w dyskusję nad unikalnym charakterem własności intelektualnej oraz jej rolą i znaczeniem we współczesnej gospodarce. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono miejsce własności intelektualnej i jej ochrony we współczesnej ekonomii. Rozdział drugi dotyczy poszczególnych rodzajów własności intelektualnej. Pomiar znaczenia i ochrony własności intelektualnej jest przedmiotem rozważań zawartych w rozdziale trzecim. Treścią rozdziału czwartego jest analiza własności intelektualnej i jej ochrony w kontekście wzrostu gospodarczego oraz jego czynników, w szczególności: innowacji, zagranicznych inwestycji bezpośrednich i handlu zagranicznego (rozumianych jako główne kanały oddziaływania ochrony własności intelektualnej na gospodarkę).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj