ebook Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza - Jesús Huerta de Soto

Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza

Profesor Jesús Huerta de Soto przedstawia wyczerpującą analizę socjalizmu w książce dedykowanej Misesowi, który jako pierwszy wskazał na błędy w teorii socjalizmu i udowodnił jego niemożliwość. Autor pogłębia Misesowską analizę, umieszczając ją w kontekście współczesnych zagadnień ekonomicznych. Przypomina, że źródłem kryzysów nie są ułomności systemu wolnorynkowego, lecz interwencjonizm wspierany przez błędne teorie ekonomii głównego nurtu. Jesús Huerta de Soto jest profesorem ekonomii na Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie, autorem i współautorem kilkudziesięciu książek z zakresu teorii ekonomii, finansów i bankowości oraz autorem regularnych publikacji i komentarzy prasowych w języku hiszpańskim i angielskim. w 2009 r. nakładem wydawnictwa Instytutu Misesa ukazał się traktat prof. Huerta de Soto Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne — jedna z najważniejszych publikacji na temat pieniądza i bankowości ostatnich dekad.Przedmowa do trzeciego wydania hiszpańskiego Przedmowa do drugiego wydania hiszpańskiego Przedmowa do pierwszego wydania hiszpańskiego ROZDZIAŁ I Wprowadzenie 1. Socjalizm i analiza ekonomiczna 2. Debata na temat niemożności przeprowadzenia rachunku ekonomicznego w socjalizmie 3. Inne możliwe kierunki badań 4. Zakończenie ROZDZIAŁ II Przedsiębiorczość 1. Definicja przedsiębiorczości 2. Cechy przedsiębiorczości 3. Przedsiębiorczość i koncepcja socjalizmu ROZDZIAŁ III Socjalizm 1. Definicja socjalizmu 2. Socjalizm jako błąd myślowy 3. Niemożliwość socjalizmu z punktu widzenia społeczeństwa 4. Niemożliwość socjalizmu z punktu widzenia organu zarządzającego 5. Dlaczego rozwój komputerów nie umożliwia socjalizmu 6. Inne teoretyczne konsekwencje socjalizmu 7. Różne typy socjalizmu 8. Krytyka alternatywnych definicji socjalizmu ROZDZIAŁ IV Ludwig von Mises i początek debaty na temat rachunku ekonomicznego 1. Tło historyczne 2. Fundamentalny wkład Ludwiga von Misesa 3. Funkcjonowanie socjalizmu według Marksa 4. Dodatkowe uwagi na temat koncepcji Misesa 5. Pierwsze socjalistyczne propozycje rozwiązania problemu rachunku ekonomicznego ROZDZIAŁ V Nieuzasadnione przesunięcie debaty w kierunku statyki: argumenty o podobieństwie formalnym „rozwiązaniu matematycznym” 1. Argument podobieństwa formalnego 2. Analiza „rozwiązania matematycznego” 3. Negatywny wpływ „rozwiązania matematycznego” na debatę 4. Metoda prób i błędów 5. Teoretyczna niemożliwość planometrii ROZDZIAŁ VI Oskar Lange i „rozwiązanie konkurencyjne” 1. Uwagi wstępne 2. Historyczni prekursorzy „rozwiązania konkurencyjnego” 3. Koncepcja Oskara Langego: uwagi wstępne 4. Oskar Lange i jego klasyczny model „socjalizmu rynkowego” 5. Krytyczna analiza klasycznego modelu Langego 6. Trzeci i czwarty etap działalności naukowej Langego ROZDZIAŁ VI Uwagi końcowe 1. Inni teoretycy „socjalizmu rynkowego” 2. „Socjalizm rynkowy”: nierozwiązywalne zadanie kwadratury koła 3. Maurice H. Dobb i całkowite zniesienie wolności osobistej 4. W jakim sensie socjalizm jest niemożliwy? 5. Podsumowanie Bibliografia

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj