ebook Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza Tom 6 -

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza Tom 6

Wokół problemów przekładu literackiego

W tym tomie szczególnie zostały wyeksponowane kulturowe uwarunkowania przekładu, polszczyzna w przekładzie tekstów literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, dokumentacji oraz problem tekstów dawnych w przekładzie, a także historia przekładu. Lektura tomu dowodzi, że problemy polszczyzny w przekładzie – przedstawiane głównie w kontekście ekwiwalencji – łączą się z zagadnieniami rozumienia, interpretacji, kreatywności i trafności rozwiązań translatorskich oraz recepcji tekstu przełożonego, a polszczyzna jest systemem zróżnicowanym, wydolnym, elastycznym, otwartym, dobrze odpowiadającym potrzebom komunikacyjnym jej użytkowników – w tym tłumaczy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj