ebook Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej - Marta Cobel-Tokarska,Marcin Dębicki

Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej

Książka jest próbą uchwycenia tego, co dzieje się w przestrzeni „pomiędzy”, tak charakterystycznej dla fenomenu i mitu Europy Środkowej. Tym razem nie skupiamy się na zbyt oczywistym „pomiędzy”, czyli opozycji Wschód–Zachód. Staramy się przenieść uwagę swoją i czytelników na inne pole. To, co najważniejsze, wydarza się według nas pomiędzy, metaforycznie mówiąc, „słowem” i „terytorium”. Dlatego też głównie interesują nas sprawy, które toczą się w realnym życiu Europy Środkowej, ale też ich literackie odwzorowanie. Nie od dziś umieszcza się istotę Europy Środkowej w sferze ducha, myśli; i tak właśnie można tej istoty szukać w książkach, tekstach i w tym, co z owymi książkami i tekstami dzieje się w świecie społecznym. „[…] mamy [tu] do czynienia z dziełem dojrzałym intelektualnie, którego największą zaletą jest niezwykle umiejętne podsumowanie i ukazanie w odpowiednim kontekście czasowym i rzeczowym – trwającej od kilku dekad – debaty nad tożsamością Europy Środkowej i tożsamością Środkowoeuropejczyków. […] Uważam, że szczególne gratulacje należą się Autorom za dwie rzeczy. Po pierwsze, za strukturę zarówno całości publikacji, jak i poszczególnych artykułów (esejów). Jest ona nie tylko logiczna, ale i twórczo porządkująca pokaźną liczbę wątków i tematów poruszanych w publikacji oraz ześrodkowująca je w odniesieniu do jasno zarysowanego celu czynionych analiz. Po drugie, docenić należy piękny, niemal literacki język, świetnie oddający istotę rzeczy i ułatwiający zrozumienie poszczególnych zjawisk i procesów”. [Z recenzji prof. dr hab. Radosława Zenderowskiego]

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj