ebook Sieci ciepłownicze. Materiały pomocnicze do ćwiczeń - Krystyna Krygier

Sieci ciepłownicze. Materiały pomocnicze do ćwiczeń

W ciepłownictwie utrzymuje się dążenie do wdrażania rozwiązań, które odznaczają się dużą niezawodnością działania przy możliwie niskich nakładach finansowych. Rozwiązania takie muszą sprzyjać ochronie środowiska. Sieci ciepłownicze powinny stać się rozwiązaniami priorytetowymi w stosunku do innych systemów ogrzewań. Potwierdza to wiele opracowań. Wieloletnie badania prowadzone w Niemczech w przedsiębiorstwach zaopatrzenia w energię cieplną i biurach projektowych pozwoliły na sformułowanie dwóch warunków spełniających wymagania ochrony środowiska i ograniczenie emisji dwutlenku węgla: oszczędność energii poprzez energooszczędne budownictwo, budowa lokalnych systemów sieci ciepłowniczych zasilanych z ekologicznych źródeł ciepła. W świetle tych badań budowa nowych lokalnych sieci ciepłowniczych zaopatrujących odbiorców z centralnych źródeł ciepła jest inwestycją tańszą niż indywidualne ogrzewanie, w którym nośnikiem ciepła jest gaz. Taki scentralizowany system ciepłowniczy musi być wyposażony w najnowsze technologie sieci ciepłowniczych z zachowaniem odpowiednich parametrów nośnika ciepła i rodzajów węzłów ciepłowniczych. W lokalnych sieciach ciepłowniczych jako źródła ciepła mogą być stosowane np. mini bloki elektrociepłownicze, które produkują energię cieplną i elektryczną. Ponieważ coraz większa liczba budynków wymaga stosowania klimatyzacji, ciepło z sieci ciepłowniczej może być wykorzystywane do wytwarzania chłodu. Wówczas można w źródle ciepła wytwarzać w gospodarce skojarzonej energię elektryczną, cieplną i chłodu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj