ebook Scripta Classica. Vol. 11 -

Scripta Classica. Vol. 11

Motywem przewodnim 11. tomu „Scripta Classica” jest próba wyznaczenia granicy między pojęciami „tradycji” i „recepcji”, często stosowanymi wymiennie w filologii klasycznej. Autorzy próbują uchwycić obydwa terminy niejako „w działaniu”, wskazując okresy w historii, gdy grecko-rzymska tradycja estetyczna przenikała modele kulturowe różnorodnych ludów. Nie ograniczają się jednak do perspektywy elit, ale – jak na przykład Paweł Madejski w tekście na temat współczesnej polskiej „ulicznej” epigrafii – dosłownie ruszają w miasto, by szukać dowodów obecności języka łacińskiego w krwiobiegu kultury niskiej. W inny sposób odczytują temat numeru autorki tekstu o przysiędze w kulturze starożytnej i średniowiecznej Lucyna Kostuch i Beata Wojciechowska, prezentując zarys dziejów przysięgi jako instytucji społecznej od czasów antycznych po wieki średnie. Pozostałe artykuły tomu z jednej strony stanowią próbę przedstawienia różnych aspektów recepcji antycznej literatury w polskiej kulturze piśmienniczej (teksty Anny Szczepaniak, Aleksandry Łambuckiej, Moniki Szczot i Olgi Śmiechowicz), z drugiej natomiast śledzą obecność motywów starożytnych w popkulturze (Konrad Dominas, Patrycja Matusiak, Katarzyna Kołakowska). Najnowszy tom „Scripta Classica” z pewnością stanowi uzupełnienie teoretycznej dyskusji na temat recepcji tradycji antycznej o niebanalne przykłady, od Arystotelesa i Jana Kochanowskiego po Larsa von Triera i komiks internetowy.Contents Introduction (Tomasz Sapota) / 7 Paweł Madejski: Latin in the Contemporary Polish “Street Epigraphy” / 9 Lucyna Kostuch, Beata Wojciechowska: The Oath in the Ancient and Medieval Culture. An Outline of the Problem / 23 Agnieszka Bartnik: Textaufnahme der antike Autoren im mittelalterlichen Irland. Problemeinleitung / 41 Anna Szczepaniak: Laurentius Corvinus’ Carminum structura against the Background of Medieval and Early Renaissance Treatises on Metre / 55 Aleksandra Łambucka: Horatian Metrics and Topics in the Latin Odes of Jan Kochanowski / 67 Monika Szczot: Genology Games with Tradition. Old Polish Menippean Satire in the Context of Its Ancient Genre Models / 81 Olga Śmiechowicz: „Lizystrata dla dekadenckiej epoki” – wprowadzenie komedii Arystofanesa do kultury czytelniczej w okresie Młodej Polski / 91 Konrad Dominas: Mechanisms of Ancient Literature Reception in Digital Media Methodological Context / 101 Patrycja Matusiak: Hannibal Goes to Rome as an Example of How Antiquity Is Received in New Media / 111 Katarzyna Kołakowska: Poetics by Aristotle versus Dogme 95, that is What Aristotle Has in Common with Contemporary Film‑Making / 119

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj