Ściąga Księgowego. Jak przygotować do zamknięcia księgi rachunkowe w jednostkach sektora finansów publicznych - Opracowanie zbiorowe,Infor Pl

Ściąga Księgowego. Jak przygotować do zamknięcia księgi rachunkowe w jednostkach sektora finansów publicznych

0,0

Od właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. Podane w „Ściądze Księgowego” wskazówki ułatwią takie zorganizowanie prac, aby sporządzane sprawozdania były rzetelne i nie wymagały późniejszych korekt.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj