Samotne ojcostwo - Anna Dudak

Samotne ojcostwo

0,0

Celem niniejszego opracowania jest diagnoza przygotowania samotnych ojców do roli rodzicielskiej. Autorka starała się odpowiedzieć na pytania: w czym ustępuje samotne ojcostwo samotnemu macierzyństwu? Co powoduje, że w sytuacji orzekania rozwodu prawo do wychowania dziecka przypada zazwyczaj matce? Czy stoją za tym jakieś przesłanki kulturowe, społeczne, czy stereotypy? Książka składa się z siedmiu rozdziałów, w których omówiono m. in. problem samotnego ojcostwa w świetle literatury przedmiotu, scharakteryzowano sytuację życiową ojców po rozwodzie, opisano osobowościowe komponenty przygotowania ojców po rozwodzie do pełnienia ról rodzicielskich oraz ich kompetencje rodzicielskie. W ostatnim rozdziale autorka przedstawiła zależności między kompetencjami rodzicielskimi a cechami osobowościowymi i postawami rodzicielskimi badanych ojców. Przedstawione wyniki analiz badawczych mogą okazać się przydatne w poradnictwie rodzinnym i wychowawczym.Rozdział I Problem samotnego ojcostwa w świetle literatury przedmiotu Koncepcje ról rodzicielskich 1.1. Role rodzicielskie w świetle teorii rozwoju poznawczego 1.2. Role rodzicielskie w świetle teorii systemów społecznych 1.3. Rozwój i przeobrażenia ról w zmieniającym się świetle Problematyka ról rodzicielskich – założenia i rzeczywistość 2.1. Prawne podstawy opieki nad dzieckiem 2.2. Społeczno-pedagogiczna koncepcja opieki nad dzieckiem 2.3. Modele i typologie rodzin niepełnych 2.4. Samotne ojcostwo jako program społeczny Rola ojca w rodzinie – przegląd badań 3.1. Kompetencje rodzicielskie jako wskaźnik przygotowania do pełnienia roli rodzicielskiej 3.2. Przygotowanie ojców do pełnienia roli rodzicielskiej Rozdział II Założenia metodologiczne badań własnych Przedmiot, cel badań i problemy badawcze Metoda badań i techniki badawcze Organizacja i przebieg badań, analizowanie zbiorowości Rozdział III Charakterystyka sytuacji życiowej ojców po rozwodzie Wykształcenie i pozycja zawodowa Warunki materialno-bytowe Stan zdrowia, zachorowalność, przebyte choroby Organizacja życia prywatnego po rozwodzie

Dodaj komentarz


Jest to dogłębna, poważna analiza, która odpowiada na wiele ważnych pytań. Zdecydowanie polecam ją pracownikom socjalnym, psychologom i pedagogom.

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj