ebook Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce - Paweł A. Nowak

Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Budowa społeczeństwa informacyjnego została wskazana jako jeden z priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej na najbliższą dekadę. W prezentowanej monografii Czytelnicy znajdą nie tylko definicję społeczeństwa informacyjnego oraz wyjaśnienie jego roli w rozwoju społecznym i gospodarczym XXI wieku, lecz także opis sieci powiązań, zadań i interesów różnych podmiotów administracji publicznej zaangażowanych w proces jego budowy w Polsce. Autor, wykorzystując swoje przygotowanie teoretyczne oraz wiedzę praktyczną, szczególną uwagę poświęcił bieżącym i planowanym działaniom samorządu terytorialnego na rzecz tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Książka została napisana przede wszystkim z myślą o pracownikach samorządu terytorialnego i administracji publicznej. Może być również interesującym uzupełnieniem wiedzy dla osób zainteresowanych praktycznymi aspektami wykorzystania technologii informatycznych.Wstęp 7 Rozdział 1. Dylematy rozwoju społeczeństwa informacyjnego 13 1.1. Społeczeństwo informacyjne w rozwoju myśli społecznej XX w 23 1.2. Istota i pojęcie społeczeństwa informacyjnego 31 1.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na świecie 35 Rozdział 2. Społeczeństwo informacyjne w priorytetach rozwojowych Unii Europejskiej 45 2.1. Inwestycje dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2007– 2013 w Polsce 46 2.2. Europejska agenda cyfrowa. Cele i priorytety interwencji publicznej w perspektywie 2020 r 56 2.3. Budowa SI w perspektywie finansowej 2014–2020 61 Rozdział 3. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce 63 3.1. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Od planowania do działania 63 3.2. Miejsce społeczeństwa informacyjnego w strategiach rozwojowych Polski do roku 2030 71 3.3. Efektywność interwencji publicznej w budowę społeczeństwa informacyjnego w latach 2007–2013 87 3.4. Otoczenie prawne budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce 94 3.5. Zadania administracji publicznej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce 99 Rozdział 4. Kluczowe problemy interwencji samorządu terytorialnego w budowę społeczeństwa informacyjnego 105 4.1. Samorząd terytorialny w budowie e-administracji 105 4.2. Samorządowe inwestycje w e-zdrowie 107 4.3. E-edukacja i e-kultura – inwestycje dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 110 4.3.1. Warianty organizacyjne projektu eSzkoła Łódzkie 2020 112 4.4. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 117 4.5. Komunikacja jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami z wykorzystaniem TIK 122 Zakończenie 125 1. Obszary krytyczne inwestycji publicznych 127 2. Rekomendacje dla praktyki 128 Bibliografia 133 Spis tabel 139 Spis rysunków 141 O Autorze 143

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj