ebook Samochód w firmie - Opracowanie zbiorowe

Samochód w firmie

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją mogą być znaczne i po spełnieniu określonych warunków - zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych. Publikacja w szczegółowy i usystematyzowany sposób omawia zagadnienia związane z prawidłowym rozliczaniem wydatków samochodowych. Z opracowania Czytelnik dowie się m.in.: - Jakie są zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych - Które wydatki na samochód można zaliczyć do kosztów podatkowych - W jaki sposób rozliczać wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych - Kiedy i na jakich warunkach można udostępnić samochód służbowy zleceniobiorcy i menedżerowi Całość poparta praktycznymi przykładami i najnowszymi interpretacjami podatkowymi. Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją mogą być znaczne i po spełnieniu określonych warunków - zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych. Publikacja w szczegółowy i usystematyzowany sposób omawia zagadnienia związane z prawidłowym rozliczaniem wydatków samochodowych. Z opracowania Czytelnik dowie się m.in.: - Jakie są zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych - Które wydatki na samochód można zaliczyć do kosztów podatkowych - W jaki sposób rozliczać wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych - Kiedy i na jakich warunkach można udostępnić samochód służbowy zleceniobiorcy i menedżerowi Całość poparta praktycznymi przykładami i najnowszymi interpretacjami podatkowymi.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj