ebook Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznych - Jacek Winiarski

Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznych

Projekty informatyczne obarczone są wyjątkowo wysokim ryzykiem porażki w porównaniu z innymi przedsięwzięciami gospodarczymi. Szacuje się, że niepowodzeniem kończy się znaczna część rozpoczętych tego typu inicjatyw gospodarczych. Nieukończenie kolejnych kosztownych przedsięwzięć przyczynia się nie tylko do powstania istotnych strat finansowych, ale i do spadku zaufania względem przedsiębiorstw wykonujących systemy informacyjne. Dotychczas zaproponowano w nauce i praktyce wiele podejść, których zasadniczym celem jest wsparcie ukończenia budowy oprogramowania komputerowego zgodnie z przyjętym planem. W praktyce zarządzania przedsięwzięciami, mimo implementacji proponowanych metodyk, nadal mają miejsce znaczące rozbieżności pomiędzy ostatecznymi wynikami realizacji projektu IT a jego pierwotnymi planami. W takiej sytuacji zaproponowanie nowej techniki oceny ryzyka planów przedsięwzięcia, umożliwiającej w sposób skuteczny zaplanowanie procesu zarządzania ryzykiem dla analizowanego projektu, staje się szczególnie uzasadnione. Uwzględnienie wielkości ryzyka w ocenie efektywności planowanego projektu powinno stać się jednym z elementów warunkujących podjęcie decyzji o jego skierowaniu do wykonania lub odrzuceniu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj