ebook Rybactwo śródlądowe. Komentarz - Krzysztof Gruszecki

Rybactwo śródlądowe. Komentarz

Ustawa o rybactwie śródlądowym z 1985 r. od momentu jej uchwalenia stanowiła przedmiot bardzo wielu nowelizacji. W komentarzu omówiono wszystkie zmiany, które do tej pory wprowadzono, również wynikające z nowelizacji ustawy – Prawo wodne. W publikacji przedstawiono m.in. problematykę: zwiększenia populacji wartościowych i pożądanych gatunków ryb, ochrony ryb, regulowania liczebności i składu gatunkowego ryb w zbiornikach wodnych, wprowadzania gatunków nowych, zanikających lub wymarłych (zarybianie, restytucja), zapobiegania chorobom ryb i ich zwalczania. Ponadto przybliżono wzajemne relacje pomiędzy ustawą o rybactwie śródlądowym a ustawami – Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne. Wskazano również, w jaki sposób rozwiązania wynikające z innych aktów prawnych mogą wpływać na efektywność gospodarki rybackiej. Publikacja została napisana w sposób przystępny, bez zbędnego przytaczania rozważań o charakterze teoretycznym, tak by czytelnik mógł łatwo odszukać wyjaśnienie nurtujących go problemów. Komentarz został wzbogacony o orzecznictwo oraz literaturę dotyczące komentowanej ustawy. Adresaci: Książka zainteresuje zarówno tych, którzy zajmują się gospodarką rybacką, jak i osoby uczestniczące w procesie wydawania decyzji mających na nią wpływ, a także parki narodowe.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj